صفحه اصلی تقویم تجسمی

۲۹ دی ۱۳۷۵ خورشیدی - درگذشت فتح الله قوللر

در زمره ی نقاشان مطرح مکتب قهوه‌خانه به شمار می آید. آقای هادی سیف در کتاب "نقاشی قهوه‌خانه" در زمانی که این هنرمند در قید حیات بود در وصف وی نوشت: "آقا فتح الله قوللر پسر خواندۀ مرحوم حسین آقا بود. در کودکی بخاطر یتیمی و بی سرپرستی، پناه به حسین آقا آورد. حسین آقا هم با مروت و غیرتی که داشت به فرزندی قبولش کرد. آقا فتح الله نقاشی را از همان کودکی و نوجوانی نزد قوللر یاد گرفت. تابلوهایش شباهت زیادی به کارهای حسین آقا دارد، و چون پای اغلب این تابلوها، قوللر رقم زده، خیلی ها را به اشتباه انداخته است. بعد از مرگ حسین آقا مدتی سرگردان ماند؛ بعد به کارهای تزیینات ساختمانی وارد شد. حالا هم گذشته از قبول سفارش تابلو، اموراتش از راه همان تزیینات ساختمان که گاهی به او پیشنهاد می شود می گذرد."