صفحه اصلی تقویم تجسمی

۵ آذر ۱۳۳۳ خورشیدی - درگذشت حسنعلی وزیری

متولد سوم اسفند ۱۲۶۹ خورشیدی و یکی از چهره‌های مهم و تأثیرگذار فرهنگ و هنر ایران در سده‌ی اخیر، که جامعه‌ی ما همچنان از خدماتش بهره‌مند است.

در نوجوانی جذبه‌ی وجودی‌اش با هنر گره خورد. اولین شاگرد مدرسه‌ی استاد کمال‌الملک شد، در همین اثنا دلبسته‌ی ادبیات بود و شعر می‌سرود. خلاقیت و استمرار در کار، به همراه خلق‌وخوی یگانه، استاد را شیفته‌ی وی کرد تا معاونت خود و مدرسه را به‌عهده‌اش گذارد. توسعه‌ی مدرسه‌ی صنایع مستظرفه و ایجاد مدارس هنر با گرایش‌های متعدد در سراسر کشور دغدغه‌ای بود که وزیری در این سِمَت برای آن تلاش کرد.

حضور برادر ارشدش، استاد کلنل علینقی وزیری، که ایده‌های بکری در عرصه‌های فرهنگی خاصه موسیقی داشت، بر شکل گیری شخصیت وی بی‌تأثیر نبود و کوشید تا هنرهای تجسمی کشور نیز از کیفیت نوگرایی بهره‌مند شود.

طرح تأسیس انجمن دوست‌داران کمال‌الملک، ساخت مقبره و نام‌گذاری خیابانی به نام استاد، برگزاری جلسات سخنرانی، نقدنویسی و تحقیق، دغدغه‌هایی بود که در دهه‌ی بیست شمسی و در کنار نقاشی و تأمل در ادبیات و گرایش به عرفان و مراقبه‌ی روح و روان، ذهن او را به خود مشغول ساخته بود.

ماخد: یادنامهی حسنعلی وزیری - محمدحسن حامدی