صفحه اصلی تقویم تجسمی

- 1 شهریور 1354 درگذشت حسين خطایی(ختایی)

متولد ۱۲۸۶ش در اصفهان بود. از هفت تا پانزده سالگي در مكتب به تحصيلات مقدماتي پرداخت و پس از آن زير نظر استاد حاج ميرزا آقا امامي قرار گرفت . خطايي مدت بيست و شش سال در كارگاه امامي به فراگرفتن نقاشي و تذهيب و سوخت مشغول بود تا به مدد ذوق و استعداد و تربيت، استادي شايسته گردد و پس از مرگ استاد، مستقلاً شروع به كار كرد و در خانة محقر خود كارگاهي تأسيس نمود.

ختایی در رشته¬هاي مختلف نقاشي از قبيل مينياتوري، طلاكوبي، نقره¬كوبي، تذهيب و زرنگاري، برجسته كاري، انواع نقشه¬سازي و نقشه كشي مخصوص فرش و بخصوص سوخته كاري و غيره مهارتي تام داشت .

از وي آثار فراواني به جاي مانده كه اغلب در موزه¬هاي خارج و داخل كشور موجود است. استاد علاوه بر تابلوها و آثار بسيار نفيسي كه در زمينة هنر مينياتور، زرنگاري و سوخت از خود به يادگار گذاشته است، تعمير و تذهيب و تجليد قرآني های قديمي نیز از جمله هنرهای اوست. 

ماخذ: دانشنامه تخت فولاد ج 2