صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: برگ‌های پژوهش 4

مولف: به کوشش محمد حسن حامدی

سال انتشار: 93

قیمت: 15000 تومان

اسناد و آرا نشست‌های پژوهشی هنر 1391 این کتاب مروری است بر زندگی، آثار، عکس‌ها و اسناد هنرمندان معاصر ایران؛ علی‌اکبر یاسمی، میرمصور ارژنگی، رضا شهابی، میرزا یدالله کجوری، محمد فربودنیا، هوشنگ پزشک‌نیا، توکل اسماعیلی و علیمحمد حیدریان که متعاقب برگزاری سلسله‌نشست‌های پژوهشی هنر در نگارخانه برگ (1391) و ایراد سخنرانی تعدادی از کارشناسان هنر و اساتید دانشگاه در خصوص ایشان، به تجمیع اطلاعات منتهی گردیده است. این کتاب به حمایت و همراهی سازمان زیباسازی شهر تهران به چاپ رسیده است.