صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: برگ‌های پژوهش 3

مولف: به کوشش محمد حسن حامدی

سال انتشار: 91

قیمت: 10000 تومان

اسناد و آرا نشست‌های پژوهشی هنر 1390 این کتاب مروری است بر زندگی، آثار، عکس‌ها و اسناد هنرمندان معاصر ایران؛ محمود زنگنه، سیروس قائم‌مقامی، بهروز گلزاری، حسن زرین‌خط، بهزاد گلپایگانی، عباس بلوکی‌فر، علی‌اشرف والی و علی کریمی که متعاقب برگزاری سلسله‌نشست‌های پژوهشی هنر در نگارخانه برگ (1390) و ایراد سخنرانی تعدادی از کارشناسان هنر و اساتید دانشگاه در خصوص ایشان، به تجمیع اطلاعات منتهی گردیده است. این کتاب به حمایت و همراهی سازمان زیباسازی شهر تهران به چاپ رسیده است.