صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: برگ‌های پژوهش 1

مولف: به کوشش محمد حسن حامدی

سال انتشار: 90

قیمت: 7000 تومان

اسناد و آرا نشست‌های پژوهشی هنر (88-1387) این کتاب مروری است بر زندگی، آثار، عکس‌ها و اسناد هنرمندان معاصر ایران؛ ژازه تباتبایی، ابوالحسن‌خان صدیقی، حسین بهزاد، جلیل ضیاءپور، اسماعیل آشتیانی، علی قهاری و بیوک احمری که متعاقب برگزاری سلسله‌نشست‌های پژوهشی هنر در نگارخانه برگ (1388) و ایراد سخنرانی تعدادی از کارشناسان هنر و اساتید دانشگاه در خصوص ایشان، به تجمیع اطلاعات منتهی گردیده است. این کتاب به حمایت و همراهی سازمان زیباسازی شهر تهران به چاپ رسیده است.