صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: دروازه های طهران قدیم

مولف: کیانوش معتقدی

قیمت: 50000 تومان

کتاب دروازه های طهران قدیم، نخستین پژوهش جامع درباره چگونگی شکل گیری و ساخت دروازه های شهر تهران در دوره قاجار است. در این پژوهش علاوه بر بررسی تاریخچه و پیشینه ساخت دروازه ها از روزگار صفوی تا پایان دوره قاجار، مجموعه ارزشمندی از تصاویر، نقشه ها و اطلاعات مربوط به این دروازه ها ارائه شده است. در این اثر نقشه های تهران قدیم با جای گذاری موقعیت هریک از دروازه ها در دو حصار صفوی و قاجار منتشر شده، همچنین نمونه هایی از آثار نقاشی، لاکی و کاشی کاری های هفت رنگ متعلق به این دروازه ها به همراه عکس های کمتردیده شده از دوره قاجار ارائه شده است. ازجمله نکات قابل توجه در این کتاب، مقدمه ارزشمند پروفسور ویلم فلور (ایران شناس برجسته هلندی) است.