صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: وجد

مولف: جوزپه اونگارتی

مترجم: فیروز ناجی

قیمت: 7000 تومان

یادگاری از اوایل دهه ی پنجاه،که همان سال ها-با نام و بی نام- جسته گریخته در یک دو مجله در می آید.براساس ترجمه ی فرانسه ی ژان لاگور و مقابله با اصل ایتالیایی.یکی دیگر از دفترهای شعر که برای انتشارات پنجاه و یک آماده می شود،ولی به چاپ نمی رسد.عمر پنجاه و یک کوتاه است.به کمک فرانک هشترودی، که چه زود ترک دنیا می گوید.و با نظارت بیژن الهی ،که هنوز باور کردنی نیست دیگر در کنار دوستانش نیست.چاپ حاضر همان متن پنجاه و یک است،با مختصر دستکاری هایی ناگزیر.