صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: حافظه ی روشن تاریخ

مولف: سیدامیر سقراطی

قیمت: 30000 تومان

«زندگی و آثار محمدرفیع ضیایی کاریکاتوریستِ تاریخ نگار» کتاب حافظه ی روشن تاریخ مروری موشکافانه به زندگی و آثار محمدرفيع ضيايي که نامي آشنا در کاريکاتور ايران است. کسي که يک تنه در فضاي پژوهش کاريکاتور ايران کار کرد و هم در توليد متن هاي پژوهشي و هم در خلق اثر هنري پُرکار بود. توليدات هنري او بيش از بسياري در اين وادي بود. ضيايي بيش از چهل سال، به طور مستمر و متناوب در زمينه ي کاريکاتور مطبوعاتي، فکاهي و روشنفکري فعاليت کرد و بي وقفه در توليد متن هاي پژوهشي و تحقيقي کوشيد و تمام عمرش را در خدمت به جامعه ي هنري گذراند کودکی و نوجوانی، دهه ی پنجاه و سالهای اوج کاریکاتور، دوران گل آقا و اوج کوشش های ضیایی، کالبد شکاف طنزسیاه، گروتسک و نمادها و... عنوان چند سرفصل از این کتاب است، کتابی که در قطع وزیری با 296 صفحه رنگی و سیاه و سفید، کوشیده با ارائه ی آثار نوشتاری و ترسیمی، معرفی جامعی را از این هنرمند برجسته ی معاصر عرضه کند.