صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: شمایل‌نگاران قاجار

مولف: اس. جی. فالک

قیمت: 30000 تومان

بر اساس مستندات تاریخی، بخش اعظم حوزه‌ی نقاشی رنگ‌روغن ایران در سده‌های 12 و 13 ه.ق تحت حمایت شاهان قاجار بوده است. خاستگاه سبک قاجاری با قرابت‌های فرنگی محسوس و مشهود خود به سده‌ی 11 ه.ق بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که تاثیر و نفوذ هنر اروپا بر هنرمندان و حامیان ایرانی بارزتر از پیش شد. این هنر گرچه در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه به اوج شکوفایی رسید، با این حال نقاشی‌های خوب و ظریف همچنان تا دهه‌ی 1280 ه.ق تهیه و تولید می‌شد. «شمایل‌نگاران قاجار» نخستین تالیفی است که به این موضوع اختصاص یافته است. اس. جی. فالک از سال 1965 به فهرست‌نگاری از نقاشی‌های ایرانی و هندی موجود در «ساتبی» پرداخت و مطالعات خود را پیرامون مجموعه‌ی جولیان ایمری پایه‌ریزی کرد. آثار مذکور در اینجا به طور کامل تشریح و جزئیات مربوط به هنرمندان هریک ذکر شده است. (به اتمام رسیده است)