صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: مرقّع دلگشا

مولف: مهدی نورمحمدی

قیمت: 85000 تومان

(زندگی و آثار ملک‌محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمدعلی خیارجی، از پیشگامان خط تزئینی، خط گلزار و نقاشی‌خط) این کتاب ، دربرگیرندۀ زندگی و آثار ملک‌محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمدعلی خیارجی است که هر سه از نامداران عرصۀ خط تزئینی و گلزار محسوب می‌شوند و با توجه به آثار ارزشمندی که از خود باقی گذارده‌اند، می‌توان آنان را از پیشگامان و پیشکسوتان هنر نقاشی‌خط، گرافیک و تایپوگرافی در ایران به شمار آورد. با وجود این که آثار این هنرمندان، از لحاظ هنری دارای ارزش و مرتبۀ بسیار والایی است، تا کنون تلاش شایسته‌ای در خصوص معرفی زندگی و آثارشان صورت نگرفته است، به طوری که در تذکره‌ها و منابع پژوهشی نامی از آنان به میان نیامده است. همین موضع انگیزه‌ای برای مؤلف گردید تا با فراهم آوردن این کتاب که به صورت نفیس و در قطع رحلی تهیه شده، هنرمندان مذکور را بیش از پیش به جامعۀ هنری کشور معرفی نماید. (به اتمام رسیده است)