صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: سحر کویر، شرح بازی زرین‌فام

مولف: تاکوئو کاتو

مترجم: قدرت‌اله ذاکری

قیمت: 17000 تومان

در میان تنوع لعاب هایی که برای تزئینات روی سفال و سطوح سرامیكی در طول تاریخ به کار رفته ، لعاب زرین فام موردی استثنایی و متمایز است که مشخصا در سرزمین ایران به تجلی و تبلور والای دست یافته است. چگونگی تولید، مكان و زمان ساخت اولین نمونه آن توسط سفالگران همواره موضوع پژوهش های متنوعی بوده و هست. همچنین احیاء این شیوه از یاد رفته دغدغه بعضی از سرامیست ها در اقصاء نقاط جهان می باشد به گونه ای که در چند دهه گذشته تلاش های فراوانی در این خصوص صورت گرفته است. در میان پژوهشهای مكتوب معاصر «سحرِكویر» كتاب جدیدی است كه نویسنده آن خود یك سرامیست حرفه ای و جزء احیاكنندگان این فن در جهان به شمار می آید. شیوه نگارش كتاب متفاوت و بیشتر نشان از شیفتگی یك سرامیست به كشف رازها و همچنین میراث فرهنگی هنری یک كشور بیگانه را دارد.