صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: سطر سوم

مولف: مجتبی ملک زاده

قیمت: 40000 تومان

سطر نویسی یکی از شیوه های رایج در عرصه خوشنویسی است تا هنرمندان کارآموزده تنها با نگارش یک سطر،توانمندی و هنر خود را محک زده و پیش رو بگذارند. کتاب سطر سوم، سومین کتابی است از استاد مجتبی ملک زاده، خوشنویس برجسته معاصر که با خط شکسته نستعلیق قلمی شده است. در این کتاب که به صورت تمام رنگی و در قطع بیاضی به چاپ رسیده ،نود قطعه سطر نویسی این استاد پیش روی علاقمندان قرار گرفته است. (به اتمام رسیده است)