صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: نزدیک نور-شعر و زندگی سیروس آتابای

مولف: به انتخاب هادی محیط

قیمت: 13500 تومان

سیروس آتابای، شاعر ایرانی-آلمانی (1375-1308)، هیچ‌گاه به فارسی شعر نسرود و همواره ترجمه‌های آثار او توسط دوستانش، مهرداد صمدی و بیژن الهی، از ابتدای دهه چهل و بعدتر، نزد مخاطبان فارسی ‌زبان او خوانده شده‌است. " نزدیک نور" ، دومین کتاب از بخش کتاب های ادبی نشر پیکره، که توسط هادی محیط گردآوری و انتخاب گردیده‌است به زندگی و شعر می‌پردازد که برخلاف آن که در شعر آلمان بسیار شناخته شده و پرمخاطب بوده است، در ایران و در میان فارسی زبانان کمتر شناخته و خوانده شده است. کتاب حاضر شامل هر دو مجموعه شعر به نامهای " از شب به شب" به ترجمه بیژن الهی و " وادی شاپرک‌ها" به ترجمه مهرداد صمدی است که هر کدام از این دو مجموعه دفتر‌های جداگانه‌ای را در بر‌می‌گیرد. در بخش‌های دیگر کتاب، زندگی و جایگاه سیروس آتابای که ماحصل زیست و مراودت او در آلمان و همچنین حرف هایی از خواهر اوست، اطلاعات جامع‌تری از سیروس آتابای را در اختیار خوانندگان می‌گذارد.