صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: خاندان روزبهان شیرازی ( گلستان هنر 8 )

مولف: کیانوش معتقدی

سال انتشار: 92

قیمت: 10000 تومان

از گذشته‌های دور هنرهای خوشنویسی و تذهیب از جمله ارکان اصلی در چرخه کتاب‌آرایی به شمار می‌آمدند و همواره مورد توجه هنرمندان و هنرشناسان بوده‌اند. شناخت و بررسی شیوه ها و اسلوب هنرهای خوشنویسی و تذهیب در کتاب آرایی مکتب شیراز، از اواخر دوره ی تیموری تا اوایل دوره‌ی صفوی، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در همین راستا، خاندان «روزبهان شیرازی» یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین هنرمندان، در عرصه ی کتاب آرایی مکتب شیراز سده ی دهم ه .ق به شمار می آیند، که در این کتاب شیوه ی کار آنها (به ویژه روزبهان محمد طبعی) مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به نمونه های نفیس موجود از این هنرمند، تجزیه و تحلیل شیوه ی خوشنویسی و تذهیب وی در شناخت کتاب آرایی مکتب شیراز، به ویژه سبک معروف به «روزبهانی»، بسیار مهم و راه گشاست. معرفی و شناخت سبک کار وی در تولید کتب نفیس، که تا دو سده ی بعد نیز مورد تقلید هنرمندان شیرازی قرار گرفت ، فرصتی است مغتنم برای بازشناسی هنرمندان برجسته ی تاریخ کتاب آرایی ایران.