صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: اردشیر محصص( گلستان هنر 15)

مولف: سید امیر سقراطی

سال انتشار: 94

قیمت: 13000 تومان

اردشیر محصص ستایش‌شده‌ترین هنرمند ایرانی در عرصه‌ی بین‌المللی است که کاریکاتورایرانی را به جهانیان شناساند. او کاریکاتور ایرانی را که محدود به جنبه‌های کمیکِ عامه‌پسند بود به ساختار بین‌المللی و زبانی جهانی نزدیک کرد.اولین کسی است که کاریکاتور را در قالب کتاب منتشر کرد، کاریکاتور را برای تماشا و فروش به گالری‌ها برد و در نشریات معتبر جهانی عرضه کرد. او نه‌تنها کاریکاتور را در ایران ارتقاء بخشید بلکه در سطح بین‌المللی هم به زبانی دست یافت که برای جهانیان تازگی داشت؛ تا آن‌جا که نشریات مهمی برای ستایش آثارش ویژه‌نامه منتشر کردند. اردشیر محصص در ایده و اجرا به سابقه‌ی تصویری فرهنگ ایران هم‌چون چاپ سنگی‌ها، نقاشی عامیانه و نقاشی قهوه‌خانه توجه ویژه می‌کند. او در تصویرگری آثارش به بیانگری خط نظر دارد؛ طراحی در آثارش، کاریکاتور را به هنرهای تجسمی نزدیک می‌کند؛ کاری که پیش از محصص در کاریکاتور ایران جایی نداشت.