صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: محمدحسین شیرازی(گلستان هنر 13)

مولف: دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی

سال انتشار: 94

قیمت: 15000 تومان

محمدحسین شیرازی (کاتب السلطان) از برجسته ترین خوشنویسان دوره ی قاجار است. او به ویژه در قلم کتابت با نگاشتن آثار فراوان و ماندگاری چون کلیله و دمنه، مثنوی معنوی، گلستان و دیوان حافظ در میان سالهای 1260 تا 1316 ه .ق. نام خویش را در تاریخ هنر ایران جاودانه کرده است. تناسبات و یک دستی کتابت های وی در گذر چندین دهه از زندگانی اش، تنها با آثار اصیل استادانی چون میرعلی کاتب هروی و باباشاه اصفهانی قابل مقایسه است. استادی وی به حدی است که میتوان او را زبردست ترین کاتب نستعلیق به شمار آورد. در دسترس نبودن آثارش سبب شده تا بسیاری از خوشنویسان و پژوهشگران تا سالهای اخیر، وی را چنان که شایسته است، نشناسند و در هیاهوی شهرت پیروان محمدرضا کلهر به فراموشی سپرده شود.