صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: بیوک احمری ( گلستان هنر 10 )

مولف: کیانوش معتقدی

قیمت: 10000 تومان

بیوک احمری هنرمندی استثنایی در تاریخ معاصر ایران است و آثار و شخصیت او وجوه متعددی دارند؛ چیره‌دستی‌اش در کار نقاشی و گرافیک از یک سو، خصلت چندوجهی و مهارت‌های چندگانه‌اش در زمینه‌های کاریکاتور، هنرهای سنتی (خوشنویسی و تذهیب)، نقاشی پشت شیشه، لاکی، مینایی و مرمت نسخ خطی از سوی دیگر. زندگی هنری احمری را می‌بایست در سه دوره تاریخی بررسی کرد؛ و آن‌چنان‌که شایسته است باید از تلاش‌های ارزشمندش برای هنر گرافیک ایران و تخصص و شناخت عمیق وی در زمینه‌ی صنعت چاپ، تیزدستی و طراوت قلم و جسارتش در آزمودن روش‌های نو (مانند چاپ سیلک) یاد کرد. در میانه‌ی دهه‌ی پنجاه شمسی بود که احمری بازگشتی به هنرهای سنتی سرزمینش داشت که ماحصل آن خلق آثار فراوانی در عرصه‌هایی هم‌چون مینیاتور، خوشنویسی، تذهیب و تجلید بود. وی در پایان عمر یکی از برجسته‌ترین کارشناسان هنرهای ایرانی ـ اسلامی بود و توانست بخش عمده‌ای از مصحف کتابخانه‌ها و موزه‌های کشور را مرمت و بازسازی کند.