صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: علی اشرف والی(گلستان هنر 7)

مولف: علی بنان

سال انتشار: 92

قیمت: 10000 تومان

علی اشرف والی، هنرمند پرکار، که تا سالهای 52 بیشتر در زمینه ی هنرهای تجسمی به فعالیت پرداخته و از آن پس بیشتر به تدریس هنر، تحقیق و تفحص در عرفان و ادبیات پرداخته است. از جمله ی آثار تحقیقی خاص و ممتاز وی در ادبیات عرفانی، تحصیح و مطالعه بر مقالات شمس تبریزی است و از جمله آثار برجسته ی تجسمی وی میتوان به «تمثال حضرت علی علیه السلام»، اشاره کرد. مرحوم استاد والی تقریباً 70 سال در کوران و مسیر هنر، هنرمندان، رجال و صاحب منصبان بود اما هیچ گاه منفعت طلب و متظاهر نبود و نخواست نقشی پررنگ داشته باشد. وی همواره جویای انسانهایی نیک اندیش، قدرشناس و پاک گوهر بود و خود قدردان این سرمایه های انسانی.