صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: عبدالرشید دیلمی ( گلستان هنر 6)

مولف: دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی

سال انتشار: 93

قیمت: 12000 تومان

عبدالرشید دیلمی خواهرزاده و شاگرد میرعماد قزوینی بود. پس از کشته شدن میرعماد، وی از اصفهان به هندوستان مهاجرت کرد و در دربار شاه ‏جهان به مناصب مناسب رسید و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. وی گسترش دهنده ی سبک میرعماد در شبه‏ قاره ی هند بود و وی را آقا و آقا رشید می ‏نامیدند. عمر هنری عبدالرشید از سال 1000 ق. آغاز شده و شهرت وی تا زمان درگذشتش هر روز بیش از پیش گردید. با حضور عبدالرشید، پیروان سبک میرعلی هروی (ف. 951 ق.) در شبه قاره کاهش یافتند؛ سبکی که توسط خوشنویسانی چون محمدحسین کشمیری و خلیل‏ الله در میان هنرمندان هندی بسیار مقبول بود و نمونه ‏های عالی آن در مرقّع گلشن ثبت شده است. قیمت: تومان