صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: اسدالله شیرازی(گلستان هنر 4)

مولف: دکتر حمید رضا قلیچ خانی

سال انتشار: 93

قیمت: 15000 تومان

اسداللّه شیرازی در دوره ی محمدشاه قاجار ملقّب به کاتب‏ السلطان شد. وی همچون بسیاری از خوشنویسان دوره ی قاجار از مقلّدان مکتب میرعماد بود اما در سیاه مشق‏ نویسی به افق ‏های تازه ‏ای دست یافت. و وی را میتوان پیشرو خوشنویسانی چون میرحسین و غلامرضا اصفهانی به شمار آورد. سبكی كه در آثار هنرمندان دوره ی قاجار از جمله: فتح علی حجاب، محمدحسین طهرانی، میرحسین و محمدکاظم طهرانی صیقل خورد و به دست غلامرضا اصفهانی (ف. 1304ق)، استحكام و چارچوب دقیقی یافت و به اوج یكنواختی رسید. از اسدالله مرقعاتی در کتابخانه ی کاخ گلستان برجای مانده است که میان سال‏های 1268 تا 1286 ق کتابت شده است. از وی افزون بر کتیبه و قلم‏های جلی، قرآنی هم به خط نستعلیق باقی مانده است. قیمت: تومان