صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: عماد الکتاب سیفی (گلستان هنر 2)

مولف: استاد علی راهجیری

قیمت: 9000 تومان

کتاب گلستان هنر 2 به قلم استاد علی راهجیری، مروریست بر آثار و احوال هنرمند خوشنویس «عمادالکتاب سیفی» که بدون تردید نادره‌ی عصر خود بوده و گذشته از دانشوری و فن خطاطی، در برخی هنرهای دیگر هم‌چون نقاشی سیاه قلم، آبرنگ،تذهیب،موسیقی و نقاشی نیز ید طولایی داشته است. وی یکی از شاخص‌ترین خوشنویسان اواخر قاجار و پیرو و گسترش دهنده‌ی شیوه‌ی خوشنویسی میرزارضای کلهر در نستعلیق بود و افزون بر نستعلیق، خطوطی همچون نسخ و شکسته نستعلیق را نیز خوش می‌نوشت. وی نخستین خوشنویسی بود که کتاب‌های «رسم‌المشق» را برای استفاده از نوآموزان خط ابداع کرد. میرعماد علاوه بر مهارت در انواع هنرها، طبعی در شاعری داشت و همچنین با زبان‌های عربی و فرانسه نیز آشنا بود.وی که همواره در طول 75 سال زندگانی افتخار آفرین خود اندیشه‌ای جز استوارسازی بنیاد خطوط ایرانی- اسلامی نداشت، با تمام وجود خویشتن را یکسره وقف خدمات اجتماعی و فرهنگی و هنری کرده و همواره بادیه پیمای هنر خوشنویسی بوده است. کتاب پیشِ‌رو دربرگیرنده‌ی احوالات و برخی آثار متنوع او همچون خوشنویسی، نقاشی و سیاه‌قلم می‌شود. گفتنی است تعدادی از این آثار برای نخستین بار به چاپ رسیده‌اند. (به اتمام رسیده است)