صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: میرزا علی‌قلی خویی (گلستان هنر 1)

مولف: دکتر یعقوب آژند

سال انتشار: 91

قیمت: 7000 تومان

کتاب «میرزا علی‌قلی‌خویی» نخستین کتاب از سری کتاب‌هایی است که با عنوان«گلستان هنر» توسط نشر پیکره به چاپ می‌رسد. میرزا علی‌قلی‌خویی یکی از برجسته‌ترین هنرمندانفعال در حوزه‌ی تصویرسازی کتاب‌های چاپ سنگی به شمار می‌آید. وی ابتدا در تبریز اصول تصویرسازی برای چاپ سنگی را فراگرفت و پس از انتقال چاپ از تبریز به تهران، به دارالخلافه فراخوانده شد تا در دارالطباعه‌ی دولتی به کار مشغول شود.آثار چاپ سنگی او جنبه‌های ناب این هنر عامیانه را به صحه گذاشته است. قالب و اسلوب آثار میرزا علی‌قلی‌خویی مفسر روح هنر چاپ سنگی دوره‌ی قاجار است که به طریق خاص خود، با مضامین و موضوعات مذهبی و حماسی و تغزلی برخورد کرده و خود را به عنوان معلمی توانا در این قلمرو شناسانده تا شاگردان زیادی را در پی داشته باشد. نام و رقم میرزاعلی‌قلی به عنوان تصویرساز در عرض ده سال (از 1263 تا 1272ق)، دست کم در سی کتاب ثبت شده است. از جمله کتاب‌های: بختیارنامه (1263ق)؛ عجایب‌المخلوقات، خمسه و خسرو دیوزاد (1264ق)؛ کلیات سعدی (68-1267ق)؛ اسرار الشهاده و چهل طوطی (1268ق)؛ دیوان حافظ، حمله حیدری و طوفان البکاء (1269ق)؛ گلستان ارم (1270ق)، الف لیله و لیله (1272ق) و ... در این کتاب که به قلم دکتر یعقوب آژندـ از اساتید دانشگاه تهران ـ نوشته شده، علاوه بر مرور احوالات این هنرمند، گزیده‌ای از آثار قابل توجه وی نیز به چاپ رسیده است.