صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: پیشینه‌ی زیباسازی شهر تهران

مولف: شهروز مهاجر و مرجان تاج‌الدینی

قیمت: 30000 تومان

کتاب با نگاه به مصداق‌های زیباسازی در نمای عمومی شهر، میدان، خیابان، مبلمان محیطی و هنرهای شهری، در چهار فصل به پیشینه‌یابی زیباسازی شهر تهران می‌پردازد. «پیشینه‌ی تهران از آغاز تا پایان زندیه»، «سیمای تهران در دوره‌ی قاجار و برخی اقدامات عمرانی در راستای زیباسازی شهر»، «زیباسازی در دوره‌ی قاجار» و «زیباسازی تهران در دوره‌ی پهلوی با نگاهی به منظر و اثاثه‌ی شهری» از فصول این کتاب است. (به اتمام رسیده است)