صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: برگ‌های پژوهش 5

مولف: به کوشش محمد حسن حامدی

سال انتشار: 94

قیمت: 15000 تومان

اسناد و آرا نشست‌های پژوهشی هنر 1392 این کتاب مروری است بر زندگی، آثار، عکس‌ها و اسناد هنرمندان معاصر ایران؛ جمشید امینی، ولی‌الله پروانه، حسن حاجی‌نوری، محمدعلی زاویه، علی‌اصغر پتگر، بهرام خائف و محمد هژبر‌ابراهیمی که متعاقب برگزاری سلسله‌نشست‌های پژوهشی هنر در نگارخانه برگ و موزه‌ی مکتب کمال‌الملک (1392) و ایراد سخنرانی تعدادی از کارشناسان هنر و اساتید دانشگاه در خصوص ایشان، به تجمیع اطلاعات منتهی گردیده است. این کتاب به حمایت و همراهی سازمان زیباسازی شهر تهران به چاپ رسیده است.