صفحه اصلی گالری گردی

اهمیتِ بی‌اهمیتی

نقد مخاطب از نمایشگاه نقاشی‌های پویا رضی در گالری اثر

نتیجه‌ی مقایسه‌ی آثار پویا رضی با آثار ستایشگر بی‌بدیلِ طبیعت بی‌جان، یعنی جورجو موراندی، نشان می‌دهد آثار موراندی با ترکیب یا آرایش دادنِ اشیای مختلفی چون شیشه، کوزه، گلدان و با دقت زیاد در اندازه‌گیری شکل گرفته و ساختار معمارانه‌ای را به وجود آورده است. اما دقیقاً در کارهای رضی از این نحو ترکیب‌کردن اجتناب شده است. هنرمند نیازی به چینش و جفت‌وجور کردن اشیای ناهمگون نداشته است. او از تک بودن، تکیه به سرمای رنگ‌ها، خالی بودن صحنه‌ها و نمایش افراد و اشیای تک‌افتاده هدف متفاوتی را دنبال می‌کند.

 

متن کامل در شماره ۳۹۹-۳۹۸ تندیس