صفحه اصلی گالری گردی

تمنای بیرون

نقد مخاطب از نمایشگاه عکس‌های گل‌آرا جهانیان در گالری اُ

همان‌طور که عکس‌ها بر موضوعات ظاهراً حاشیه‌ای تمرکز دارند، موضع عکاسانه‌ی این مجموعه هم انگار با حاشیه‌ری و کناره‌گیری‌ همراه بوده است. موضوع عکس‌ها اصلاً مستندنگاری از خاطرات زندگی شخصی نیست و چیزی که در این عکس‌ها توجه ما را جلب می‌کند نگاه عکاسانه‌ای است که برای بیان آن‌چیزی که دل‌مشغولی، مسئله، یا موضوعی است که او را فریفته‌ی خود کرد، به عینی‌سازی، مستندنگاری، یا حتی ارتباط مستقیم با موضوعش نیازی ندارد. به سختی می‌توان این نوع نگاه را دریافت اگر میل ما جستن «یادمان‌»هایی در عکس‌ها باشد که تلقی ساده‌انگارانه‌ای از عکاسی آن را در ذهن جا انداخته است.

 

متن کامل در شماره ۳۹۷-۳۹۶ تندیس