صفحه اصلی گالری گردی

هیولای خشونت بر بوم نیکی

درباره نمایشگاه آثار تازه نیکزاد نجومی در گالری هلنا آنر نیویورک

نجومی به گواهی کارهایش پیگیر تحولات سیاسی ایران است. امتیاز رویکرد به سنت بومی و جهانی در هنر نجومی آن است که در بند زیبایی‌های صوری و انواع ظاهرفریبی نمی‌ماند و ابایی از کشیدن پلشتی و پرداختن به خشونت و زشتی ندارد. همزمانی گشایش این نمایشگاه با وقایع اخیر، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا هنر را یارای به تصویر کشیدن دهشت‌های این جهان هست؟ و اگر آری تا کجا؟ مضمون خشونت البته در سنت تصویری دور و نزدیک جهان سابقه دارد. کارهای هیرونیموش بوش، بروگل و گویا در این عرصه همانقدر حیرت‌آورند که هیولاهای محمد سیاه‌قلم، اردشیر محصص و مش صفر.

 

متن کامل در شماره ۳۹۷-۳۹۶ تندیس