صفحه اصلی گالری گردی

اغتشاش بصری

درباره نمایشگاه منتخب نسل نو، گالری شیرین

این تنوع آثار، تنوع در ظاهری‌ترین سطح ممکن است. این تنوع بر گوناگونی زبان نقاشانه اشاره ندارد. صِرف وجود آثار فیگوراتیو و انتزاعی و تعداد زیاد آثار نشان از تنوع زبان بصری نیست. بیشتر این آثار در یک چیز مشترک‌اند و آن هم بی‌اعتنایی به زبانِ تصویر و فقدان جهانی تصویری که از دل آن بتوان به تجربه‌ی دیداری این نسل و شکلی از زندگی در این مکان و زمان مشخص پی برد. در بیشتر آثار جست‌وجویی در کار نیست. فرقی نمی‌کند نقاش چه می‌کشد، چون او به زبان تصاویر و حساسیت‌ها بی‌اعتناست. نقاش هیچ‌گاه بر بوم سفید نقاشی نمی‌کشد و همیشه با تصاویری که حتی اگر نداند و در ذهن باشد، با دیده‌ها و آموخته‌هایش.

 

متن کامل در شماره ۳۰۷-۳۹۶ تندیس