صفحه اصلی گالری گردی

هشتصدوسه واژه در ثنای خط

درباره نمایشگاه آثار آتنا معتمدی در گالری بهارک

خط در طراحی ابزاری با توانایی‌های بی‌حدو‌حصر است. در آماس، خطوطْ اطراف شکل‌ها و روی فرورفتگی‌ها حرکت می‌کنند و کمتر تمایلی برای حرکت به عمق و ایجاد توهم سه‌بعدی بر صفحه از خود نشان می‌دهند. اینجا خطْ کیفیتی نوارگونه یافته است، نواری که کمتر پیچ‌وتاب می‌خورد و در بیشتر مواقع ضخامتش ثابت می‌ماند. ویژگی استعاری و توصیف‌کنندگی خط اینجا نیز کارکردی اساسی دارد. خط‌ها، همانند واژه‌ها، بدن‌ها و اشیا و احساسات را معین کرده‌اند. در این مجوعه چندین تصویر نیز وجود دارد که طراح روی صفحات کتاب رسم کرده است. وقتی خطوط روی نوشتار گرفته‌اند، رفتار بازیگوشانه‌تری از خود نشان داده‌اند و کیفیت‌های متنوع‌تری از ضخامت را ایجاد کرده‌اند.

 

متن کامل در شماره ۳۹۷-۳۹۶ تندیس