صفحه اصلی گالری گردی

درباب دو نا«امکان»:»

درباره نمایشگاه‌های «شریعتی، پوشه‌ی دوم» و «رویارویی» در گالری‌های آریا و دیلمان و ای‌جی

در «شریعتی، پوشه‌ی دوم»، آیینه‌ای برای نوشتن، و فرم‌های کنشی دیگرْ کوچک‌ترین درگیری‌ اجتماعی یا سیاسی با مخاطب ایجاد نمی‌کند و چونان بازی‌ای کودکانه مصرف شده و تمام می‌شود. دیگر علناً امکان «مکاشفات هنری» زیر سوال رفته است. باید گفت هنرمندان و نمایشگاه‌گزاران با سخنرانی از تحقیقات فراوان برای این رویدادها و «یادگیری‌ها»، «مشق‌ و مشقت‌های» فراوان، کارگاه‌ها، جلسات، آموزش دیدن‌ها و «گفت‌وگوهای دائمی میان نمایشگاه‌گزار و عکاس» اثر نهایی (یا اثری که درحین نمایش خودش را می‌سازد) را به کار و زحمت تقلیل داده‌اند. به‌ کار بردن واژگانی چون «امکان» و «مشق»، «جدایی هنر از جنبش» در هنر مفهومی (!) جیزی جز اعلام موضع دربرابر نقدهای احتمالی درباره‌ی آثار بالفعال پیش‌ رو نیست.

 

متن کامل در شماره ۳۹۵-۳۹۴ تندیس