صفحه اصلی گالری گردی

نگاهی به بیرون

عکس‌های ژوبین میراسکندری در گالری آب‌انبار

گوناگونی یا تنوع دید اولین مسئله‌ای است که در مواجهه با عکس‌های ژوبین میراسکندری می‌بینیم. این گوناگونی از یک‌سو نشان‌دهنده‌ی بخشی از تنوع نگاه عکاس و همینطور آزاد بودن او در انتخاب و مورد هدف قرار دادن سوژه‌هاست، اما از سویی دیگر، این فراغت در انتخاب ما را دچار این تعلل فکر می‌کند که میراسکندری، به واقع در کدامیک از این بخش‌ها حضور دارد و نگاه واقعی او به جهان را در کجا می‌توان جستجو کرد. این نکته زمانی بیشتر خود را می‌نمایاند که می‌فهمیم زمان زیادی از فعالیت او در زمینه عکاسی نگذشته و در واقع به لحاظ سن حرفه ای عکاس جوانی به حساب می‌آید.

 

متن کامل در شماره ۳۹۳-۳۹۲ تندیس