صفحه اصلی گالری گردی

لذت مطالعه

درباره کارنمای رسول اکبرلو در گالری اُ

اکبرلو از خلال موضوعات قراردادی نقاشی چون پیکره، طبیعت بی‌جان و پرتره درصدد مطالعه‌ی فرم و جست‌وجوی امکانات بیانی آن است، و برای اجرای ایده‌هایش از بازنمایی واقع‌گرایانه استفاده کرده است. موضوعات او بیشتر از موقعیت مطالعه برآمده است. هرچند در این میان انتخاب نقاش نیز دخیل است و از خلال کارها به علایق و دغدغه‌های او نیز می‌توان پی برد. اما هنوز کارها بیشتر جست‌وجو و پروسه‌ی مطالعه‌ی نقاش را نشان می‌دهد و اتفاقاً نقطه‌ی قوت این نمایشگاه نیز همین امر است. روند مطالعه و تجربه‌ورزی نقاش با تعداد زیاد آثار و خصلت رفتاری نقاش خود را نشان می‌دهد. این نمایشگاه چیدمانی از کارهای آماده شده برای نمایش نیست. الزاماً کارهایی نمام شده هم نیست. در بیشتر کارها موقعیت مطالعه برجسته است و پیکره‌ها مدل می‌مانند، مدلی که به حضور نقاش آگاه است. 

متن کامل در دوهفته‌ نامه تندیس شماره ۳۹۱-۳۹۰