صفحه اصلی گالری گردی

گل‌ها و زبان

به بهانه کارنمای شهروز صدر در گالری ایرانشهر


خلاصه‌سازی‌ای که هنرمند در نگاه به گل، به‌عنوان شکلی از ثمربخشیِ طبیعی دارد، به نوعی، از ایجاز نیز بهره می‌برد. هنرمند کوشیده تا با خلاصه‌ کردن انبوه شکل‌ها و تصویر کردن ساده‌ترین راهنماهای تصویری در جهت تشخیص فرم، از این ایجاز استفاده کرده و جسمیتی نو را برایشان طراحی بکند. گذر از میانجی‌های زبانی به مدد ایجاز، درنهایت نیازمند سازماندهيِ تازه‌ی جسمانی و فیزیکی نیز هست. به این اعتبار که شکل‌های تازه‌ای که ما به‌عنوان گل‌ها قرار است بپذیریم، ایده‌ی (هرچند دور) زبانی تازه را نیز طرح‌ریزی می‌کنند. هرچند که این زبان محدود به چارچوب‌های بوم و یا فردیت نقاش (در نگاه و شیوه‌ی عمل)‌ باشد، اما از آنجایی حائز اهمیت است که برداشت‌های تازه‌ای را از فرم‌های حضور در طبیعت به ما نشان می‌دهد. ‪ بخشی از یادداشت «گل‌ها و زبان/ زبان گل‌ها»، یادداشتی بر کارنمای #شهروز_صدر در گالری ایرانشهر
نوشته فرزاد عظیم‌بیک
متن کامل در دوهفته‌نامه‌ی تندیس ش ۳۹۱-۳۹۰، مهرماه ۱۳۹۸