صفحه اصلی نمایشگاه ها

از عشق معلمی تا شکوه نقاشی

به بهانه‌ی درگذشت جان بالدساری

بسیاری از آثار او بازنمایی عکس‌ها و نوشته‌هایی هستند که از منابع ناهمگونی وام گرفته شده‌اند، و شکل و شمایل ساده و قابل فهم منابع و مواد آموزشی را دارند، به خصوص فِلش کارت‌ها و پوسترهایی که اطلاعات مفیدی با فونتهای بزرگ روی آنها نوشته شده است...

جان بالدساری به همان میزانی که عاشق انجام کارهای هنری خودش بود، به سهیم کردن دیگران در لذت هنر، به واسطه‌ی تدریس عشق می‌ورزید. گالری‌دار او، ماریان گودمن می‌گوید: «او به شاگردانش چیزهای زیادی به آنها در راه تبدیل داد، خیلی زیاد. حقیقتاً به آنها در راه تبدیل شدن به هنرمندانی بزرگ یاری رساند. از همه‌جا افرادی برای شاگردی او می‌آمدند، و برای همه‌ی آنچه به آنها می‌آموخت، مدیونش بودند.»