صفحه اصلی نمایشگاه ها

نیلوفرهای آبی پس از سیل

گزارشی از بازار هنر فیاک ۲۰۱۹

بازارچه‌ی هنر ذاتاً همنشینی آثار ناهمگونی هستند که می‌توانند موجبات انگیختگی حسی بیش از حد را فراهم کنند؛ از این‌رو پروژه‌ای تک‌نفره در میدان وندوم، به ویژه چیزی به جذابیت یک کدو تنبل عظیم بادی، به تمرکز تجربه‌ی بازدیدکنندگان کمک می‌کند. خانم فلی باور دارد که زندگی کدو تنبل بخشی از «لحظه‌ای خاص برای پاریس» بوده است. وی می‌افزاید: «کوساما در حال‌وهوای صلح و عشق کار کردهه و این فوق‌العاده است. این قلب بزرگ تپنده‌ای از جانب ژاپن است».

 

متن کامل در شماره ۳۹۷-۳۹۶ تندیس