صفحه اصلی نمایشگاه ها

تصویر محتاط یک وضعیت

گزارش بی‌ینال ویتنی

هفتادونهمین دوره‌ی بی‌ینال ویتنی پاسخ‌های متنوعی را پیش‌رو می‌نهد. اما یک استثنای محتمل وجود دارد؛ جنجال‌آفرینی یکی از این پاسخ‌ها نیست، و همچنین هیجان ناشی از آنچه در گذشه آن را ژست رادیکال گرفتن می‌نامیدیم. نمایشگاهِ بدون عنوانِ امسال، به این شکلی که از سوی کیوریتورها، جین پانتا و روجکو هاکلی ساماندهی شده، آرام‌ترین و منظم‌ترین دوره‌ای است که به خاطر می‌آید،‌و به همان میزانی که ملاحظه‌ی بازدیدکنندگان را می‌کند، درمورد سلامت هنر جدیدِ امروز هم اطمینان دارد؛ که امری دلپذیر است. اتفاقاً «ملاحظه‌کار» و «دلپذیر»، واژگانی نیستند که انتظار به کار بدرن آن‌ها را درمورد این نمایشگاه داشتم، نمایشگاهی که در کوله‌بار تاریخش خشم و آشفتگی را یدک می‌کشد. با آثاری از ۷۵ شرکت‌کننده، این بی‌ینال چیدمانی سبکسرانه از آثار هنری ظریفی است که به یک اندازه از گزافه‌گویی و ایده‌های نو عاری هستند.

 

انتخاب و ترجمه: سجاد عمادی