صفحه اصلی نمایشگاه ها

نخستین نمایشگاه باربارا پرابست در پاریس

پاریس، فرانسه: مرکز هنری LE BAL نمایشگاهی از عکس‌های هنرمند آلمانی باربارا پِرابست برپا نموده است. با استفاده از یک سیستم کنترل رادیویی، باربارا با فشردن همزمانِ شاتر چندین دوربین، عکس‌هایی از یک رویداد، حالت یا کنش یکسان، از فواصل و زوایای متفاوت می‌گیرد. وی به نمایش امور، آنچنان که بازنمایی می‌شوند، علاقه‌ی زیادی ندارد. با بهره‌گیری از حالات بدن، چهره‌ها و اشیایی که تا حد امکان خنثی هستند، او ویژگی روایتگرانه‌ی هر صحنه را به حدالاقل ممکن می‌رساند و به دنبال ترجمان آزادتر و چندمعناتری است. پرابست همواره مجذوب نویسنده‌ها و فیلمسازان دهه‌ی 1960 بوده است که از قوانین قصه‌گویی کلاسیک سرمی‌پیچیدند؛ افرادی نظیر الن رب گری، یا ژان لوک گدار. چنانکه هنرمند می‌گوید: «شیوه‌ی قصه‌گویی آنها در تضاد با انتظارات خواننده یا بیننده بود که بواسطه‌ی ایجاد شکاف‌ها و خلاءهایی در داستان یا تغییر غیرمنتظره‌ای در پرسپکتیو، پدید می‌آمد. رویکرد آنها به قصه، چندان بی‌شباهت به رویکرد نقاشان کوبیست به فضا نبود...» کارهای باربارا بر اساس آموخته‌هایش در رشته‌ی مجسمه‌سازی در سال‌های آغازین تحصیل در آکادمی هنرهای زیبای مونیخ شکل گرفته‌اند؛ چنانکه خود به یاد می‌آورد: «ما هر روز با گِل رس از روی مدل برهنه‌ای که برایمان حالت می‌گرفت کار می‌کردیم. تصویر سه بُعدیِ تا حد ممکن طبیعتگرایانه‌ای از او می‌ساختیم. مدل روی یک میز چرخان قرار می‌گرفت و هر ده دقیقه حدود 30 تا 40 درجه چرخانده می‌شد تا همه‌ی هنرجوها بتوانند از تمام زوایا او را ببینند.» به عنوان یک عکاس، باربارا مجسمه‌ای از زمان می‌سازد و شبکه‌ای از تعابیر فضامحور را بر ادراک ما از تصویر تحمیل می‌کند. در کار او، صحنه‌پردازی کردن هم بخشی از جریان تصادفی زندگی است، که کمی بیشتر مرز میان آنچه تصور شده و آنچه رخ داده را کمرنگ می‌کند. تصویر_ که بر اساس نظریات رولان بارت یک وهم جمعی است_ به چیستانی ذهنی تبدیل می‌گردد که باید از نو چیدمان شود. همه چیز، از قالب گیرای تصاویر، نمایش آنها روی دیوار تا ساختار پیچیده‌شان، بیننده را دعوت به تعمق، بررسی و حرکت به طریقی می‌نماید که از منظر ذهنی نسخه‌های محتملی از آن لحظه را بازسازی کند. در اینجا آنچه در معرض خطر قرار می‌گیرد، ادراک ما از تصویر و قابل اعتماد بودن آن در ارتباط با رویدادِ بازنمایی شده است. آیا نظرگاهی حقیقی‌تر، واقعی‌تر یا برحق‌تر از دیگری است؟ هنرمند توانایی ما در فهم جهان بواسطه‌ی دیدن را مختل کرده و سرگردان‌مان می‌کند. باربارا پرابست، متولد 1964 مونیخ، به جز مجسمه‌سازی، در زمینه‌ی عکاسی هم تحصیل نموده است. او فعالیتش را با مجسمه‌سازی شروع کرد، اما از سال 2000 به صورت مستمر مشغول کار بر روی مجموعه تصاویری با عنوان Exposures است. آثار وی در موزه‌های مهمی چون تیت مدرن لندن و مرکز پمپیدوی پاریس به نمایش درآمده و تا کنون جوایز متعددی کسب کرده است.