صفحه اصلی نوشتار

زیبایی‌شناسی بندتو کروچه


میلاد جهانی سیاهرودی

هنر شهود صرف یا بیان صرف است نه شهود عقلی (به قول شلینگ) و نه منطق ( به قول هگل) و نه قضاوت چنانکه پیروان طرز تفکر تاریخی قائل شده‌اند بلکه شهودی است کاملاً عاری از مفهوم و قضاوت. هنر شکل اشراقی (سپیده‌دم) معرفت است که بدون آن شکل‌های بعدی و پیچیده‌تر را نمی‌توان درک نمود. ما در توجیه صفت کلیت که علامت مشخصه‌ی هنر است هیچ‌گاه محتاج نشده‌ایم به اینکه از اصل شهود صرف پا بیرون بگذاریم یا تصحیحاتی در آن به عمل آوریم یا بدتر از آن یک نکاتی ازاینجا و آنجا گردآورده و به آن بیافزاییم بلکه کافی بوده است که درست در چهار دیواری ان اصل باقی بمانیم و حتی این حدود را هم با کمال سخت‌گیری رعایت کنیم و در داخل آن حدود درباره‌ی حقیقت موردبحث کاوش کنیم و گوهرهای بی‌حدوحصری را که در آن نهفته است بیرون بیاوریم.

 

کلیات زیبایی‌شناسی، بندتو کروچه، مترجم: فؤاد روحانی، نشر علمی و فرهنگی