صفحه اصلی نوشتار

پروسنه، ترویوس، فیلومولا

شخصیت‌های اصلی داستان و تابلو «پروسنه،‌ترویوس و فیلومولا» اثر پیتر پل روبنس


میلاد جهانی سیاهرودی

پروسنه و فیلومولا دو خواهر و پرنسس آتن بودند. پروسنه شخصیت مرکز تصویر با فردی به نام تریوس ازدواج می‌کند و صاحب پسری می‌شوند. تریوس اما به خواهر پروسنه یعنی فیلوملا نظر دارد و روزی که موقعیت را فراهم می‌بیند به فیلومولا تجاوز می‌کند. برای اینکه ماجرا به گوش پروسنه نرسد زبان فیلومولا را می‌برد.فیلومولا با بافتن پارچه‌ای وقایع را به خواهر شرح می‌دهد. پروسنه نیز برای انتقام سر فرزند خود را می‌برد و تحویل تریوس می‌دهد.پرنسس‌ها پس از این ماجرا هراسان به سوی جنگل می‌دوند اما تریوس آن‌ها را به هنگام فرار می‌یابد. دخترها از خدایان طلب کمک می‌کنند. خدایان نیز پروسنه را به بلبل و فیلومولا را به پرستو و تریوس را به هدهد تبدیل می‌کنند.

این داستان در کتاب افسانه‌های دگردیسی نوشته اوید ترجمه دکتر میرجلال الدین کزازی و در صفحه ۱۲۷ آمده است.