صفحه اصلی نوشتار

نقد هنری در ايران


امید نقویان

کار منتقد هنری آن است که با بررسی دقیق ساختار فرمالِ اثر هنری و دقت نظر در بافتار و محتوا و آن چه معنای اثر(شبکه‌ی معناسازی) می‌خوانند، به تشریح دقیقی از لایه‌های خودآگاه و ناخودآگاه اثر(همچون تاثیر و تأثرات اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی، روانی، سبکی و ...) همت گمارد تا شاید از این راه به کشف وجوه تازه‌ای از اثر مربوطه نائل شود و علت توفیق‌ها و یا ناکامی‌های آن را بتواند توضیح دهد و در این مقام، احتمالاً کنش ساخت هنری را در مصاف‌های دیگری گسترش دهد. طرفه آن که نقد، برملاکننده‌ی مراودات آشکار و ضمنیِ اثر در بستر جامعه است و از این منظر کنشی جهت دار، سیاسی و رادیکال است.

بخشی از متن اميد نقويان با عنوان «منتقدان ادبی؛پیشگامان نقد هنری»، یادداشتی بر شکل گیری نقد هنری در ایران
پرونده نقد هنری در ايران (١)
تصوير: جلال آل‌احمد و سيمين دانشور همراه با بهمن محصص، رم ١٣٣٦