صفحه اصلی نوشتار

میخائیل لاریونوف


فرزاد عظیم ‌بیک

میخائیل لاریونوف نقاش، نویسنده و نظریه‌پرداز روسی و از بنیان‌گذاران جنبش رایونیسم (تابشگری) بود. او را از نخستین نقاشان انتزاعی در روسیه به شمار می‌آورند. لاریونوف و رایونیسم تلاش داشتند تا تأثیر تابش‌ها و حضور نور را بر حالات و حرکت رنگ‌ها و اشیاء مطالعه کنند. «شیشه» از مهم‌ترین آثار این سبک و درواقع نقاشی محوری این جنبش است که لاریونوف آن را همراه با بیانیه‌ی گروه ارائه کرد. عنصر محوری رایونیسم نور و حرکت است، اما به شکلی که در کوبیسم و فوتوریسم با آن مواجه‌ایم. سکون و حرکت در این آثار از قالب شیئیت و پدیداریِ سوژه به واسطه نور بیرون آمده و در خود سطح نقاشی متکثر شده و سازماندهی می‌شود. به همین علت است که «شیشه» آغاز و پایانی ندارد، نقطه یا جایی را به‌عنوان گرانی‌گاه قبض و بسط تصویری ندارد. نوعی آینده‌نگری ورای زمان در آن جریان دارد. شئ یا چیزی را بازنمایی نمی‌کند و اتفاقاً سعی دارد فرماسیون و اشعه‌های منعکس شده از بازتاب نور در فاصله جسم تا چشم بیننده را بازآفرینی کند.

نام و سال خلق اثر: شیشه / ۱۹۱۲