صفحه اصلی نوشتار

مهدی سجادی، نقاشِ شاه‌کِش


محمدحسن حامدی

یک از شاگردان مستقیم استاد کمال‌الملک، شخصی به نام «مهدی سجادی» بود که به واسطه شش دهه اقامت و کار در شهر وینِ اتریش، به عنوان یک نقاش حرفه ای اسم و رسمی داشت؛ شهرتی که البته بیش از هرچیز از توانایی وی در ترسیم پرتره می آمد
چند سال قبل از دوست هنرمندم جناب آقای فرهاد ورهرام، کتابی با عنوان «استاد مهدی سجادی، نقاش مخصوص همایونی» هدیه گرفتم که مجموعه جامعی از آثار و اسناد این هنرمند- که به نقاش شاه کش شهرت دارد- در خود جای داده بود.
مهدی سجادی متولد 1296 شمسی در شهر مشهد بود. وی در سال‌هایی که استاد کمال‌الملک بساط کار خود را برای عزیمت به نیشابور از مدرسه صنایع مستظرفه جمع می‌کرد، به جهت تحصیل نقاشی به تهران آمد، اما چون امکان درک محضر استاد را نیافت، به دیار خود بازگشت و در نیشابور، مراتب هنر را مستقیماً از استاد کمال‌الملک فرا گرفت. که البته به نظر می رسد تحصیلِ چندان دامنه دار و پر دوامی هم نبوده.
اما سجادی بعدها و در تداوم کار خود، شهرتی ویژه یافت که نام او را در جهان بلند آوازه کرد. تخصص بالای وی در ثبت چهره‌های سیاسی از ممالک مختلف سبب شده تا در افحاء عمومی، عنوان «نقاش همایونی» را داشته باشد
سجادی در طی سال‌هایی که در ایران اقامت داشت بسیاری از چهره‌های درباری و سیاسی را نقاشی کرد و همین حرفه را در اتریش نیز دنبال نمود. گویا هر رئیس جمهور و پادشاهی که پایش به آن دیار می‌رسید ، یکی از برنامه‌های تشریفاتی و برنامه ریزی شده اش، نشستن مقابل بوم نقاشی و یا دفتر طراحی سجادی بود. عملی که به سرعت تمام ، توسط نقاش زبردست انجام می‌پذیرد.
کتابی که ذکر آن رفت در سال 2007 یعنی زمانی که سجادی نودویکمین سال زندگی را طی می‌کرده، به طبع رسیده و به شهادت متن در این ایام همچنان دستانش از هر لغزشی مبراست و همزمان سفارشی را از رییس جمهور اتریش دریافت کرده، تا پرتره‌اش را بسازد.
سجادی حدود چهار پتج سال قبل در وین درگذشت.