صفحه اصلی نوشتار

هنر اجتماعی در عصر رسانه‌های اجتماعی

پرونده «هنر اجتماعی»


شکوفه غفاری

از دوران اولین مراکز نمایش آثار هنری تا به امروز، یعنی از کلیساها تا موزه‌ها و در آخر گالری‌ها و اکسپوهای هنر، مسئله‌ی عمومیت هنر و دسترس‌پذیری‌اش نقش پررنگ‌تری به خود گرفته و در عصر حاضر با ظهور شبکه‌های اجتماعی با معنای واقعی امر عمومی مواجهیم. هنری که در محدوده‌ی گالری‌های هنر به قشر ممتازی از جامعه می‌پرداخت، اکنون ابزار و امکانات بیانی گسترده‌تر با مخاطبانی بیشتر دارد. هنر اجتماعی می‌تواند بی‌واسطه‌تر از قبل به عملکردهایی اجتماعی، همچون آگاهی مردم از وضعیت اجتماعی و تغییر وضعیت سیاسی، اقتصادی و غیره بپردازد.

 

متن کامل در شماره ۳۹۹-۳۹۸ تندیس