صفحه اصلی نوشتار

کیفیت چاپ: اتفاق ناگوار

پیرامون چالش‌های تصویرگری کتاب کودک


تهمینه حدادی

اگرچه تصویرگری در ایران عمری طولانی و تصویرگری کتاب‌های بزرگسالان در این خطه قدمتی قابل‌تأمل دارد، گفته می‌شود تصویرگری کتاب کودک -در قالب نوین آن- با عمری کمتر همچنان درحال تجربه است. اما این هنر تازه به ثمرنشسته، طی ۸۰ و اندی سال عمر خود، توجه بسیاری از مخاطبان جهانی را جب کرده است. بازتاب فرهنگ شرق و خاورمیانه در این آثار و انعکاس داستان‌هایی ناشنیده از سرزمین پارس در این آثار مشهود است. جوایز متعدد این آثار در جشنواره‌های معتبر و توجه هرچه‌بیشتر افراد به آموختن این غن دستاورد کمی برای این هنر نیست.

 

متن کامل در شماره ۳۹۷-۳۹۶ تندیس