صفحه اصلی نوشتار

در جستن آن دیگری

یادداشتی درباره‌ی تلاش هنرمند برای تولید تصویری از آنِ خود، پرونده «حق هنرمند؟»


امید نقویان

هنرمند معاصر و امروزی، نیاز به آگاهی از شرایطی دارد که در آن چون طعمه‌ای در گیرِ تار عنکبوت است و بایستی این آگاهی را متوجه مراودات و بده‌بستان‌های پیدا و پنهان نهادهای هنری کند و با اثر خود  و کنشگریِ فعالانه‌‌اش، این نظامِ همسان‌سازِ معاصر را برملا کند. این امر ارتباطی مستقیم با  توانایی یا تکنیک یا ابزار و مصالح هنرمند ندارد و بیشتر معطوف به پرورش دید و انتخاب او می‌باشد و باید بداند که چیزها آن چنان که می نمایند، نه از آن روی که مستقل از او وجود دارند، بلکه از آن جهت است که وابسته به او و کنش او هستند، کنشی که شیوه‌ای از بروز آزادی را در دل خود جای می‌دهند، و هنرمند را به خویشتنی فعال، پویا و خلاق مبدل می‌کنند.