صفحه اصلی نوشتار

روانشناسی مردانه و نظامی؛ درباره‌ی آثار لی‌آن گالوب

مقاله‌ی «روانشناسی مردانه و نظامی؛ درباره‌ی آثار لی‌آن گالوب» نوشته‌ی دانالد کاسپیت ، ترجمه‌ی علی گلستانه متن کامل این مقاله به‌زودی در تندیس منتشر خواهد شد.


علی گلستانه

این نقاشی‌ها بیانیه‌هایی هستند تمثیلی در باب مردانگی و به‌ویژه، از لحاظ شخصیت‌پردازی بسیار خشونت‌آمیزشان، مرد نظامی. نقاشی‌های کنشگر گالوب احتمالاً ژرف‌ترین جلوه‌های روانشناسی مردانه و نظامی در هنر امروز هستند و از این حیث، از منظر بینش فمینیستی بسیار حائز اهمیت اند. گاهی احساس می‌شود که این آثار به نحوی کنایه‌آمیز اسطوره‌ی مردانگی را با همه‌ی شعائر ملازم‌اش بیان می‌کند ـ به‌ویژه اثبات مردانگی و قدرت‌نمایی از راه جنگ و خونریزی. درست همزمان، گالوب نشان می‌دهد که چطور پرخاشگری فردی اقتضایی اجتماعی می‌یابد. نقاشی‌های کنشگر او هنر مردانه‌ی «کلاسیک» اند؛ درست همان‌طورکه هنر کلاسیک را، دست‌کم در برداشت گالوب، می‌توان به شکلی مثالین مردانه دانست. می‌توان از هنر ملهم از کلاسیک گالوب به‌منزله‌ی آغاز دلمشغولی خودآگاه او به مردانگی و «مرد قوی» سخن گفت.