صفحه اصلی نوشتار

سیاسی بودن هنر به چیست؟

گفتگوی جین سیگِل با لی‌آن گالوب


امید نقویان

در مورد کار خودم این ادعا را دارم که کاملاً تحت فرمان دنیای هنر درنخواهد آمد. ذاتِ کار من، در قفس رفتنی نیست! مطمئنم که به اطرافش حمله می کند. من برای این کیفیت نخواستنی بودنِ کارم، زحمت ها کشیده ام !

من هر دو را می خواهم. می خواهم شناخته شوم، کار بفروشم و از این طریق زندگی بگذرانم. اما در عین حال می خواهم کارم غیر قابل تحمل باشد تا از سرسپردگی در امان بماند.

از گفتگوی جین سیگِل با لی‌آن گالوب «سیاسی بودن هنر به چیست؟»،

از کتاب «از زبان هنرمندان،مصاحبه با هنرمندان دهه هشتاد، ترجمه‌ی منظر محمدی و دیگران، انتشارات چارسوی هنر، ۱۳۹۷]

 

تصویر: لی‌آن گالوب،  Gigantomachy II، ۱۹۶۸