صفحه اصلی نوشتار

الگوریتم مصرفی؛ مصرف الگوریتم

پرونده جولانگاه ایمن یا بنگاه فاتح (پرونده‌ای درباره‌ی گالری‌ها و چند فضای نمایشگاهی دیگر)


میلاد جهانی سیاهرودی

برون روی ساختار اقتصادی با وجود تحریم‌ها و شکست در توسعه مالی راهی جز بلعیدن فرزندان خود را نداشت. سیستم بازار اقتصادی که در محدوده شهر تهران با بن‌بستی از موضوعات و تم‌های کاری مواجه شده پس از هضم گروهی از هنرمندان، اکنون به دنبال آن است تا به شهرهای دیگر پا بگذارد و نسل جدیدی از هنرمندان را ببلعد. این بار الگوریتم‌های مصرفی مجدداً خود را به شکلی متفاوت به شهرهای دیگر معرفی می‌کند. در شهر رشت و در چند سال اخیر با رشد گالری‌های بی‌شمار، گویی همان مقصدی در پیش است که گالری‌ها در تهران از سال ۹۲ تا ۹۶ به شکل مولکولی رشد کردند. [...] به عنوان نمونه الگویی، سازوکار افتتاحیه کارنما، استفاده از هنرمندان نامی و لیست پرُوپیمان و دهان پُر کن، وقتی به شهر رشت هم می‌آید همان الگوی مصرفی، امکان‌پذیر می‌شود. برپایی گالری‌های نوپا در رشت با همان مصادیق افتتاحیه در تهران رخ می‌دهد و الگوهای تهرانی وارد رشت می‌شوند؛ یعنی برخورد با اسامی هنرمندان و افرادی چاپلوس که به دنبال خرید اعتبار هستند و یا افرادی که با کشیدن یک فلفل دلمه و با قیمتی گزاف سعی در فروش امضا هستند.

متن کامل در تندیس ۳۹۵-۳۹۴

 

تصویر: آیدین آغداشلو، آبرنگ روی مقوا، نمایشگاه گروهی با عنوان «دو از هزاران»، گالری الهی رشت