صفحه اصلی نوشتار

بحران مرکز/حاشیه

پرونده جولانگاه ایمن یا بنگاه فاتح (پرونده‌ای درباره‌ی گالری‌ها و چند فضای نمایشگاهی دیگر)


زاهره دنیادیده

از روزهای ابتدایی تیرماه سال ۱۳۸۹ و اعلام استان البرز به‌عنوان سی‌و‌یکمین استان ایران تا به امروز نُه سال گذشته است و حال این استان حدود ۶ گالری کمابیش فعال دارد. فعالیت این گالری‌ها عموماً برگزاری نمایشگاه از هنرمندان ساکن البرز است، اما نام کمتر هنرمند نامدار ساکن استان در میان هنرمندان این گالری‌ها به چشم می‌خورد؛ در واقع هرگز تعداد هنرمندان ساکن البرز و هنرمندانی که البرز را برای نمایش آثارشان انتخاب می‌کنند متعادل نخواهد شد، بلکه روز‌به‌روز به تعداد دسته‌ی اول افزوده می‌شود. غالب نمایشگاه‌های برگزار شده در گالری‌های استان البرز گروهی است و هنرمندان کمتری تمایل به برگزاری نمایشگاه انفرادی دارند و نمایشگاه‌های انفرادی نیز از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد طیف گسترده‌ای از نمایشگاه‌‌ها نیز از سوی آموزشگاه یا نهادهای این‌چنینی برگزار می‌شود و خبری از نمایشگاه‌های کیوریت‌ (یا جمع‌آوری شده) نیست. غالب گالری‌های استان نیز هویت تثبیت‌شده‌ و مشخصی ندارند و البته در چنین وضعیتی بیش از این هم انتظار نمی‌رود! نگارنده وضعیت حاضر استان را به تقسیم‌بندی مرکز/حاشیه بی‌شباهت نمی‌بیند، چرا که هنوز محسوب کردن البرز به‌عنوان یک استان مستقل از تهران ساده‌انگارانه است.

 

متن کامل در تندیس ۳۹۵-۳۹۴